ROBOTNEXTROBOTNEXTROBOTNEXT

Dự Án Hệ Thống Chuyển Phôi Cho Line Máy Dập Liên Hoàn Bằng Robot

Dự Án Hệ Thống Chuyển Phôi Cho Line Máy Dập Liên Hoàn Bằng Robot 

  • Thông tin robot: IRB6660 – ABB
  • Ứng dụng: Gắp và thả các thép tấm vào máy dập
  • Sản phẩm: thép tấm dày 3-5mm
  • Năm thực hiện: 2022
  • Được thực hiển bởi: ROBOTNEXT

Leave A Comment

ĐĂNG KÝ NGAY!