ROBOTNEXTROBOTNEXTROBOTNEXT

Đồng Bộ Băng Tải

ROBOTNEXT

Công nghệ đồng bộ băng tải

Công nghệ đồng bộ băng tải điều khiển kết hợp giữa robot và băng tải. Phần mềm tự động điều chỉnh các hoạt động của robot với chuyển động của dây chuyền lắp ráp hoặc băng chuyền. Bằng cách này, robot có thể làm việc với băng tải đang chuyển động hoặc di chuyển chúng từ băng tải này sang băng tải khác

Lập trình dễ dàng các ứng dụng với băng tải

Công nghệ đồng bộ băng tải cho phép vận hành nhanh và lập trình ứng dụng băng tải đơn giản, phần mềm giúp cho việc vận hành song song với quá trình hoạt của hệ thống băng tải. Hệ thống băng tải có thể là một chiều (ví dụ: băng tải) hoặc đa chiều (ví dụ: AGV)

Đồng bộ băng tải

Ưu điểm của Công nghệ đồng bộ băng tải

  • Rút ngắn thời gian sản xuất: Phần mềm đồng bộ hóa robot với chuyển động băng tải khi chuyển động. Điều này có nghĩa là không cần dừng băng tải trong quá trình sản xuất
  • Đồng bộ hóa dễ dàng: Khi chuyển đổi từ không đồng bộ sang một phần chương trình đồng bộ, phần mềm sẽ tính toán chuyển động một cách độc lập để được đồng bộ hóa so với băng tải. Do băng tải chạy liên tục nên toàn bộ quá trình sản xuất do đó linh hoạt hơn. Robot và băng tải có thể dừng đồng bộ trong trường hợp có yêu cầu dừng (ví dụ: dừng khẩn cấp).
  • Tính linh hoạt cao hơn: Công nghệ gây ấn tượng với độ chính xác cao và do đó cũng có thể được sử dụng linh hoạt trong các quy trình lắp ráp.

Các ứng dụng công nghệ đồng bộ băng tải

Thực phẩm và Đồ uống

Dược phẩm

Sản phẩm đóng gói

Chi tiết tự động hoá

Điện tử - lắp ráp

Thiết bị y tế

ĐĂNG KÝ NGAY!