ROBOTNEXTROBOTNEXTROBOTNEXT

Giải Pháp Robot Theo Nhu Cầu

ROBOTNEXT

Giải Pháp Robot Theo Nhu Cầu

Nâng cao chất lượng sản xuất, chất lượng sản phẩm với mức chi phí phù hợp cho từng khách hàng nhờ ứng dụng robot vào quy trình sản xuất.

Ngoài các ứng dụng robot đã được chuẩn hóa và sử dụng hiệu quả. Với nhu cầu thực tế trong công nghệ sản xuất đòi hỏi rất nhiều các ứng dụng mới cần thiết sử dụng robot cùng với các ứng dụng được tối ưu hóa để phù hợp cho từng khách hàng cụ thể.

Sự da dạng và phức tạp trong các ứng dụng mới và ứng dụng theo từng quy trình sản xuất và sản phẩm cụ thể trở nên dễ dàng và hiệu quả cũng như đảm bảo tính ổn định, an toàn nhờ vào ứng dụng các công nghệ mới nhất như phần mềm chuyên dụng, camera, mô phỏng hệ thống, lập trình và tích hợp offline cùng với phân tích đánh giá rủi ro dựa trên đội ngũ kỹ sư giàu kinh nghiệm của chúng tôi.

Ngoài ra các thiết bị xung quanh cùng hệ thống robot cũng là điểm then chốt quyết định sự thành công của dự án như tay kẹp, trục ngoài, bàn xoay, ray trượt…

RobotNext với đội ngũ kỹ sư trải qua các dự án lớn nhỏ khác nhau trong các ứng dụng robot khác nhau có đầy đủ năng lực và kinh nghiệm cũng như thấu hiểu sản phẩm, ứng dụng. Chúng tôi tự tin sẽ đáp ứng nhu cầu của nhà máy một cách hiệu quả nhất.

ĐĂNG KÝ NGAY!