ROBOTNEXTROBOTNEXTROBOTNEXT

Mô Phỏng Hệ Thống

TƯ VẤN GIẢI PHÁP

Công nghệ mô phỏng hệ thống

Sử dụng giải pháp mô phỏng, bạn bước vào môi trường ảo để xác định giải pháp nào sẽ mang lại kết quả tốt nhất cho quá trình sản xuất của bạn – mà không cần phải chấp nhận rủi ro. Chúng tôi hỗ trợ bạn trong việc thử nghiệm và đánh giá các kịch bản sản xuất tiềm năng một cách đáng tin cậy. Điều này cho phép bạn chuẩn bị lý tưởng cho robot hoặc hệ thống của mình cho các nhiệm vụ được sửa đổi hoặc mới.

Dịch vụ mô phỏng đảm bảo độ tin cậy và hiệu quả của giải pháp

Để lập kế hoạch hệ thống và trang bị thêm các hệ thống hiện có với các thành phần và gói phần mềm, chúng tôi tích cực hỗ trợ bạn với các dịch vụ mô phỏng toàn diện, tùy chỉnh.
Từ việc tư vấn về các phân tích lỗi và tính khả thi cho đến lập kế hoạch cụ thể và thực hiện các quy trình sản xuất của bạn – chúng tôi sẽ cùng nhau biến tầm nhìn công nghiệp 4.0 của bạn thành hiện thực.

Các loại hình mô phỏng

Hình ảnh hóa 3D và mô hình hóa thành phần
Tư vấn toàn diện về lựa chọn robot
Thời gian chu kỳ và tối ưu hóa quy trình
Chuẩn bị chương trình từ xa
Tài liệu quy chuẩn cho kết quả dự án
Hỗ trợ phần mềm
Các khóa đào tạo và hội thảo cá nhân
Mô phỏng hệ thống

Hình ảnh hóa 3D hệ thống sản xuất

Để lập kế hoạch hiệu quả và đáng tin cậy cho các quy trình sản xuất của bạn, bạn cần dữ liệu chính xác về loại, kích thước, phạm vi tiếp cận và vị trí lắp đặt của các bộ phận – cũng như các tuyên bố đáng tin cậy về thời gian chu kỳ.

Thực hiện phân tích khả năng tiếp cận, ngăn chặn va chạm, xác định thời gian chu kỳ và chuẩn bị lập trình ngoại tuyến cho robot của mình.

Bạn có thể đạt được vận hành nhanh hoặc thay đổi sản xuất nhanh chóng nhờ hình ảnh 3D của các robot riêng lẻ và các hệ thống hoàn chỉnh cũng như mô phỏng các phương án sản xuất khác nhau.

Tiêu chuẩn an toàn
Không gian an toàn trong bố cục 3D cung cấp thông tin về khái niệm an toàn cho hệ thống của bạn.

Sử dụng phần mềm này để xác định và giám sát không gian làm việc và vùng an toàn trong quá trình hoạt động liên tục.

ĐĂNG KÝ NGAY!