ROBOTNEXTROBOTNEXTROBOTNEXT

Xử Lý Ảnh

TƯ VẤN GIẢI PHÁP

Công nghệ xử lý ảnh

Nhanh, chính xác cho việc lập trình robot đa trục.

Công nghệ xử lý ảnh đã trở thành một thành phần quan trọng đối với nhiều ứng dụng robot, cho phép robot được triển khai cho các ứng dụng mới. Trong những năm qua, công nghệ đã phát triển, với hiệu suất cao hơn và giá cả thấp hơn. Trong quá trình này, tầm nhìn đã được nhiều công ty chấp nhận, những người nhìn thấy hiệu quả mà nó mang lại cho hoạt động của họ:

Tự động hóa các quy trình sản xuất
Chất lượng sản phẩm được cải thiện
Giảm chi phí hoạt động
Tăng thông lượng
Giảm lãng phí vật liệu

Mặc dù việc đưa camera cho robot không khiến chúng tự nhận thức được, nhưng nó cho phép chúng thực hiện các thao tác theo những cách cải thiện đáng kể hiệu suất của chúng. Ví dụ, robot được hướng dẫn bằng hình ảnh có thể xác định vị trí các bộ phận cần nhặt, xác định vị trí áp dụng mối hàn, kiểm tra các bộ phận đã được lắp ráp hoặc xác định vị trí đặt một bộ phận. Khả năng là vô tận.

Xử lý ảnh

Xử lý ảnh cho robot

Xử lý ảnh cho robot bao gồm tất cả các công nghệ cần thiết để xử lý và xử lý các đối tượng và dữ liệu trực quan. Điều này bao gồm tất cả phần cứng, phần mềm, máy ảnh, ống kính và ánh sáng cần thiết để chụp và xử lý hình ảnh. Kết quả của quá trình này là các điểm tham chiếu để định vị và chọn chính xác một đối tượng (tọa độ X-Y-Z).

Cần có nhận biết về hình ảnh đối với robot để cho phép chúng hoạt động hiệu quả và nhanh chóng hơn trong một điều kiện không thể đoán trước. Như chúng ta đã biết, robot hoạt động tuyệt vời khi mọi thứ đều nhất quán. Chúng tôi lập trình để chúng luôn chọn và đặt một bộ phận vào cùng một vị trí. Nhưng điều gì sẽ xảy ra khi một cái gì đó thay đổi, hoặc vị trí hoặc hướng của đối tượng thay đổi? Robot không thể chọn đối tượng như được lập trình ban đầu. Cần có hướng dẫn khi điều này xảy ra và hình ảnh giúp định vị chính xác vật thể và cho robot biết vị trí của vật thể đó.

Các loại hệ thống xử lý ảnh

Hai giải pháp phổ biến nhất cho xử lý ảnh là hệ thống 2D và 3D

Giải pháp 2D

Cung cấp các tọa độ X, Y và Rz (Góc) để định vị một đối tượng. Điều này hoạt động khi dữ liệu nằm trong cùng một mặt phẳng, không yêu cầu thông tin Z và khoảng cách làm việc từ máy ảnh và đối tượng là không đổi.

Giải pháp 3D

Mở rộng khả năng của tầm nhìn để phù hợp với sự ngẫu nhiên hơn. Các giải pháp này cung cấp các tọa độ X, Y, Z, Rx, Ry và Rz để xác định vị trí các đối tượng trong các mặt phẳng khác nhau. Điều này cho phép nghiêng đối tượng và khoảng cách làm việc từ máy ảnh đến đối tượng có thể thay đổi.

Khi nào bạn sử dụng 2D hoặc 3D?

Hai giải pháp phổ biến nhất cho xử lý ảnh là hệ thống 2D và 3D

Đó là tất cả về vị trí và tổ chức của các đối tượng. Nếu mọi thứ đều rất có cấu trúc và các đối tượng được định vị trong một mô hình có tổ chức hoặc xếp chồng lên nhau, thì 2D là câu trả lời dễ dàng. Khi các đối tượng được sắp xếp hoàn toàn ngẫu nhiên về vị trí và hướng (được đặt trong thùng), thậm chí chồng chéo lên nhau, thì 3D là cần thiết để định vị và xác định hướng. Nếu vấn đề nằm ở đâu đó, với một số cấp độ tổ chức, thì một trong hai giải pháp có thể hoạt động tùy thuộc vào ứng dụng.

ĐĂNG KÝ NGAY!