ROBOTNEXTROBOTNEXTROBOTNEXT

Dự án tham khảo

Dự Án Robot Cấp Phôi Cho Máy CNC

Dự Án Robot Cấp Phôi Cho Máy CNC

Dự Án Robot Cấp Phôi Cho Máy CNC Thông tin robot: 10 ABB Robot – IRB 1200 & 03 ABB Robot – IRB 1600 Ứng dụng: Làm việc với máy Sản phẩm: Các sản phẩm nhựa Năm thực hiện: 2020 – 2021 Được thực hiện bởi: RobotNext Team   Video…
Xem thêm
Dự Án Robot Làm Việc Với Máy Ép Nhựa

Dự Án Robot Làm Việc Với Máy Ép Nhựa

Dự Án Robot Làm Việc Với Máy Ép Nhựa Thông tin robot: 10 ABB Robot – IRB 1200 & 03 ABB Robot – IRB 1600 Ứng dụng: Làm việc với máy Sản phẩm: Các sản phẩm nhựa Năm thực hiện: 2020 – 2021 Được thực hiện bởi: RobotNext Team  …
Xem thêm
Dự Án Robot Gắp Bao Chất Pallet

Dự Án Robot Gắp Bao Chất Pallet

Dự Án Robot Gắp Bao Chất Pallet Thông tin robot: 1 ABB Robot – IRB 660 Ứng dụng: Robot Xếp Pallet Sản phẩm: Bao thực phẩm gia súc 50/25 kg Năm thực hiện: 2020 Được thực hiện bởi: RobotNext Team     Video tham khảo: +
Xem thêm

ĐĂNG KÝ NGAY!