ROBOTNEXTROBOTNEXTROBOTNEXT

Bài báo công nghệ

Robot ABB

Robot ABB thúc đẩy sự bền vững tại Volvo Cars. 

1.300 Robot ABB thúc đẩy sự bền vững tại Volvo Cars.  Năng lượng được sử dụng ít hơn tới 20% khi sử dụng bộ điều khiển OmniCore và robot ABB tiết kiệm năng lượng.  Để giúp nhà sản xuất ô tô Thụy Điển đạt được các mục tiêu bền vững…
Xem thêm

Dịch vụ cho thuê Robot gắp kính

   Dịch vụ cho thuê Robot gắp kính Robot gắp kính đang trở thành một công nghệ tiên tiến và đột phá trong ngành công nghiệp sản xuất kính. Với khả năng tự động và chính xác, Robot gắp kính đã thay đổi cách thức làm việc và nâng cao…
Xem thêm

ĐĂNG KÝ NGAY!