HomeHomeHome

Dự Án Robot Gắp Kính – Nâng Hạ Kính

Robot gap kinh nang ha kinh min

Robot gap kinh nang ha kinh minDự Án Robot Gắp Kính – Nâng Hạ Kính

  • Thông tin robot: R-2000iA/165F – FANUC
  • Ứng dụng: Gắp và xếp kính lên giá
  • Sản phẩm: Tấm kính phẳng dày 3-10mm
  • Năm thực hiện: 2022
  • Được thực hiển bởi: ROBOTNEXT Team

Leave A Comment

ĐĂNG KÝ NGAY!