ROBOTNEXTROBOTNEXTROBOTNEXT

TMO 150 (3HAC032140-004)

Dầu mỡ Robot ABB Kyodo Yushi TMO 150 (3HAC032140-004)

Sản phẩm: Mới Giá: Liên hệ

Nhà sản xuất: ABB

Mã sản phẩml: Kyodo Yushi TMO 150 (3HAC032140-004)

Phân loại: Dầu

Dầu gốc: NA

Chỉ số độ nhớt: 189

Độ nhớt (40°C ▪mm²/s): 150.4

Màu sắc: NA

Khối lượng riêng (15°C): 1.07 (g/cm³)

Điểm rơi (°C): NA

Điểm chớp cháy (°C): 302

Điểm rót (°C): -35

Độ ăn mòn tấm đồng: 1B (24h, 100°C)

Mô tả

ROBOTNEXT cung cấp Dầu mỡ Robot ABB Kyodo Yushi TMO 150 (3HAC032140-004) đã qua kiểm định và kiểm thử.
Chúng tôi chuyên cung cấp các sản phẩm và dịch vụ trong tự động hóa công nghiệp.

Các dịch vụ tham khảo:

ĐĂNG KÝ NGAY!