ROBOTNEXTROBOTNEXTROBOTNEXT

600 XP320 (3HAC042471-001)

Dầu mỡ Robot ABB Mobil Gear 600 XP320 (3HAC042471-001)

Sản phẩm: Mới Giá: Liên hệ

Nhà sản xuất: ABB

Mã sản phẩm: Mobil Gear 600 XP320 (3HAC042471-001 // 11712016-604)

Phân loại: Dầu

Dầu gốc: Mineral-based

Chỉ số độ nhớt: 97

Độ nhớt (40°C ▪mm²/s): 320

Màu sắc: NA

Khối lượng riêng (15°C): 0.9 (kg/l)

Điểm rơi (°C): NA

Điểm chớp cháy (°C): 240

Điểm rót (°C): -24

Độ ăn mòn tấm đồng: 1B (3h, 100°C)

Mô tả

ROBOTNEXT cung cấp Dầu mỡ Robot ABB Mobil Gear 600 XP320 (3HAC042471-001) đã qua kiểm định và kiểm thử.
Chúng tôi chuyên cung cấp các sản phẩm và dịch vụ trong tự động hóa công nghiệp.

Các dịch vụ tham khảo:

ĐĂNG KÝ NGAY!