HomeHomeHome

Harmonic SK-3

Dầu mỡ Robot FANUC Harmonic SK-3 (A98L-0040-0110)

Sản phẩm: Mới Giá: Liên hệ

Nhà sản xuất: Harmonic

Mã sản phẩml: SK-3 (A98L-0040-0110)

Phân loại: Mỡ

Dầu gốc: NA

Chỉ số độ nhớt: NA

Độ nhớt (40°C ▪mm²/s): 20

Màu sắc: Vàng

Khối lượng riêng (15°C): NA

Điểm rơi (°C): NA

Điểm chớp cháy (°C): 160

Điểm rót (°C): NA

Độ ăn mòn tấm đồng: NA

Mô tả

ROBOTNEXT cung cấp Dầu mỡ Robot FANUC Harmonic SK-3 (A98L-0040-0110) đã qua kiểm định và kiểm thử.
Chúng tôi chuyên cung cấp các sản phẩm và dịch vụ trong tự động hóa công nghiệp.

Các dịch vụ tham khảo:

ĐĂNG KÝ NGAY!