HomeHomeHome

MolyWhite RE-00

Dầu mỡ Robot FANUC MolyWhite RE-00

Sản phẩm: Mới Giá: Liên hệ

Nhà sản xuất: Liqui Moly

Mã sản phẩml: RE-00

Phân loại: Mỡ

Dầu gốc: Synthetic hydrocarbon oil/ Refined mineral oil

Chỉ số độ nhớt: NA

Độ nhớt (40°C ▪mm²/s): NA

Màu sắc: Vàng

Khối lượng riêng (15°C): 0.87 (g/cm³)

Điểm rơi (°C): 193

Điểm chớp cháy (°C): 190

Điểm rót (°C): NA

Độ ăn mòn tấm đồng: NA

Mô tả

ROBOTNEXT cung cấp Dầu mỡ Robot FANUC MolyWhite RE-00 đã qua kiểm định và kiểm thử.
Chúng tôi chuyên cung cấp các sản phẩm và dịch vụ trong tự động hóa công nghiệp.

Các dịch vụ tham khảo:

ĐĂNG KÝ NGAY!