ROBOTNEXTROBOTNEXTROBOTNEXT

4429584-BX

ABB Robot Servo Motor 4429584-BX

Sản phẩm: Mới/Cũ Giá: Liên hệ

Nhà sản xuất: ABB

Mô tả: MOTOR IRB2000/M91 Axis 1-3

Mô tả

ROBOTNEXT cung cấp 4429584-BX ABB Robot Servo Motor đã qua kiểm định và kiểm thử.
Chúng tôi chuyên cung cấp các sản phẩm và dịch vụ trong tự động hóa công nghiệp.

Các dịch vụ tham khảo:

ĐĂNG KÝ NGAY!