ROBOTNEXTROBOTNEXTROBOTNEXT

A06B-0205-B805

FANUC Robot Servo Motor A06B-0205-B805

Sản phẩm: Mới/Cũ Giá: Liên hệ

Nhà sản xuất: FANUC

Mô tả: Motor/Alpha 2/5000i Str Key Brk

Mô tả

ROBOTNEXT cung cấp A06B-0205-B805 FANUC Robot Servo Motor đã qua kiểm định và kiểm thử.
Chúng tôi chuyên cung cấp các sản phẩm và dịch vụ trong tự động hóa công nghiệp.

Các dịch vụ tham khảo:

ĐĂNG KÝ NGAY!