ROBOTNEXTROBOTNEXTROBOTNEXT

3HNE00313-1

Tay dạy Robot ABB 3HNE00313-1

Sản phẩm: Mới/Cũ Giá: Liên hệ

Nhà sản xuất: ABB

Mã sản phẩm: 3HNE00313-1

Mô tả: Tay dạy S4C+

Kích thước: 45×27,5×27,5cm

Khối lượng: 2.4kg

Mô tả

ROBOTNEXT cung cấp Tay dạy Robot ABB 3HNE00313-1 đã qua kiểm định và kiểm thử.
Chúng tôi chuyên cung cấp các sản phẩm và dịch vụ trong tự động hóa công nghiệp.

Các dịch vụ tham khảo:

ĐĂNG KÝ NGAY!