ROBOTNEXTROBOTNEXTROBOTNEXT

A05B-2301-C302

Tay dạy Robot FANUC A05B-2301-C302

Sản phẩm: Mới/Cũ Giá: Liên hệ

Nhà sản xuất : FANUC
Mã sản phẩm: A05B-2301-C302
Mô tả: R-J3 Teach Pendant
Kích thước: 21x21x5cm
Khối lượng: NA

Mô tả

ROBOTNEXT cung cấp Tay dạy Robot FANUC A05B-2301-C302 đã qua kiểm định và kiểm thử.
Chúng tôi chuyên cung cấp các sản phẩm và dịch vụ trong tự động hóa công nghiệp.

Các dịch vụ tham khảo:

ĐĂNG KÝ NGAY!