ROBOTNEXTROBOTNEXTROBOTNEXT

A05B-2301-C370

Tay dạy Robot FANUC A05B-2301-C370

Sản phẩm: Mới/Cũ Giá: Liên hệ

Nhà sản xuất : FANUC
Mã sản phẩm: A05B-2301-C370
Mô tả: R-J3 Teach Pendant
Kích thước: NA
Khối lượng: NA

Mô tả

ROBOTNEXT cung cấp Tay dạy Robot FANUC A05B-2301-C370 đã qua kiểm định và kiểm thử.
Chúng tôi chuyên cung cấp các sản phẩm và dịch vụ trong tự động hóa công nghiệp.

Các dịch vụ tham khảo:

ĐĂNG KÝ NGAY!