ROBOTNEXTROBOTNEXTROBOTNEXT

AF2GSDI (3HAC047184-003)

Thẻ nhớ AF2GSDI (3HAC047184-003)

Sản phẩm: Mới Giá: Liên hệ

Nhà sản xuất: ATP

Mô tả: SD card memory with boot loader

Mô tả

ROBOTNEXT cung cấp Thẻ nhớ Robot ABB AF2GSDI (3HAC047184-003) đã qua kiểm định và kiểm thử.
Chúng tôi chuyên cung cấp các sản phẩm và dịch vụ trong tự động hóa công nghiệp.

Các dịch vụ tham khảo:

ĐĂNG KÝ NGAY!