ROBOTNEXTROBOTNEXTROBOTNEXT

kiểm ra robot

R 2000iA 165R

Hệ Robot gắp kính FANUC R2000iA-165R

R2000iA-165R là dòng Robot gắp kính công nghiệp thế hệ mới, tải trọng lớn, hiệu suất cao của FANUC Robotics. R-2000iA đại diện cho sự phát triển tiên tiến của dòng rô-bốt S-430i dẫn đầu ngành của FANUC.
Xem thêm

ĐĂNG KÝ NGAY!