ROBOTNEXTROBOTNEXTROBOTNEXT

Bàn xoay Robot

Bàn xoay Robot

RobotNext cung cấp đa dạng các loại bàn xoay khác nhau cho các ứng dụng robot. Đặc biệt ứng dụng robot hàn, robot sơn, robot điêu khắc

Chúng tôi cung cấp các thiết bị hỗ trợ đặc biệt cho các ứng dụng với cánh tay robot. Cùng với nền tảng kỹ thuật và kinh nghiệm cao trong lĩnh vực tự động hóa với robot đảm bảo cung cấp các giá trị sâu rộng và khác biệt cho khách hàng. RobotNext cung cấp các bàn xoay tiêu chuẩn và theo nhu cầu hoạt động đồng bộ với robot giúp cải thiện năng suất, nâng cao chất lượng, hiệu quả của hệ thống tự động.

Liên hệ nhanh

  • Số 32, Đường 18, P. An Phú, Quận 2, TP. HCM
  • +84 9388 93 197
  • info@robotnext.vn

Bàn xoay 1 trục

RobotNext cung cấp các loại bàn xoay 1 trục cho hệ thống robot

Bàn xoay 1 trục

RobotNext cung cấp các loại bàn xoay 2 trục cho hệ thống robot

Bàn xoay 3 trục

RobotNext cung cấp các loại bàn xoay 3 trục cho hệ thống robot

Cánh tay trượt

RobotNext cung cấp cánh tay trượt đặc biệt cho hệ thống robot sơn

ĐĂNG KÝ NGAY!