ROBOTNEXTROBOTNEXTROBOTNEXT

Tay kẹp

Tay kẹp

RobotNext cung cấp nhiều dạng tay kẹp chuẩn hóa cho kẹp bao, thùng, hộp và sản phẩm nhựa

Chúng tôi cung cấp các thiết bị hỗ trợ đặc biệt cho các ứng dụng với cánh tay robot. Cùng với nền tảng kỹ thuật và kinh nghiệm cao trong lĩnh vực tự động hóa với robot đảm bảo cung cấp các giá trị sâu rộng và khác biệt cho khách hàng.

RobotNext cung cấp các loại tay kẹp tiêu chuẩn và theo nhu cầu khách hàng cho robot tùy vào sản phẩm và hệ thống robot.

Liên hệ nhanh

  • Số 32, Đường 18, P. An Phú, Quận 2, TP. HCM
  • +84 9388 93 197
  • info@robotnext.vn

Tay kẹp bao

RobotNext cung cấp tay kẹp cho ứng dụng gắp bao các loại

Tay kẹp thùng

RobotNext cung cấp tay kẹp cho ứng dụng gắp thùng các loại

Tay kẹp sản phẩm nhựa

RobotNext cung cấp các tay kẹp cho ứng dụng kẹp sản phẩm nhựa các loại

Tay kẹp khác theo sản phẩm

RobotNext cung cấp các loại tay kẹp cho robot theo từng ứng dụng và sản phẩm khác nhau

ĐĂNG KÝ NGAY!