HomeHomeHome

Tool xoay tốc độ cao

Tool xoay tốc dộ cao

RobotNext cung cấp các thiết bị tool xoay tốc độ cao cho các ứng dụng robot điêu khắc, phay
1 Spindle 5 1

Chúng tôi cung cấp các thiết bị hỗ trợ đặc biệt cho các ứng dụng với cánh tay robot. Cùng với nền tảng kỹ thuật và kinh nghiệm cao trong lĩnh vực tự động hóa với robot đảm bảo cung cấp các giá trị sâu rộng và khác biệt cho khách hàng.

RobotNext cung cấp các loại tool xoay tốc độ cao sử dụng khí nén hoặc điện cho các ứng dụng robot phay, điêu khắc

Liên hệ nhanh

  • Số 14 Đường 27, Khu Đô Thị Vạn Phúc, Thủ Đức, TP. HCM
  • +84 90 99 148 37
  • robotnext.vn@gmail.com
1 Spindle 9 1

Spindle khí nén

RobotNext cung cấp các loại tool xoay tốc độ cao sử dụng khí nén

1 Spindle 8 1

Spindle điện

RobotNext cung cấp các loại tool xoay tốc độ cao sử dụng điện

ĐĂNG KÝ NGAY!