ROBOTNEXTROBOTNEXTROBOTNEXT

Tuyển dụng

ROBOTNEXT

TUYỂN DỤNG

RobotNext tự hào là một trong những công ty hàng đầu về tự động hóa và robot tại Việt Nam

Chúng tôi tin rằng, chính nguồn nhân lực là yếu tố quyết định sự phát triển lâu dài của công ty. Vì vậy RobotNext luôn giữ quan điểm chọn lọc kỹ càng và giữ sự trân trọng đối với từng nhân sự của công ty. Với quy mô ngày một mở rộng, nhu cầu về nhân lực tăng cao. Chúng tôi tìm kiếm những con người có lòng nhiệt huyết, tinh thần học hỏi, sáng tạo để có thể cùng nhau tìm ra các giải pháp phù hợp nhất cho những khách hàng của RobotNext.

Kỹ sư Robot

 • RobotNext
 • Kỹ sư
 • Quận 2, TP HCM
RobotNext tự hào là một trong những công ty hàng đầu về tự động hóa và robot tại Việt Nam

Kỹ sư cơ khí

 • RobotNext
 • Kỹ sư
 • Quận 2, TP HCM
RobotNext tự hào là một trong những công ty hàng đầu về tự động hóa và robot tại Việt Nam

Kỹ sư phần mềm

 • RobotNext
 • Kỹ sư
 • Quận 2, TP HCM
RobotNext tự hào là một trong những công ty hàng đầu về tự động hóa và robot tại Việt Nam

Lập trình viên PLC

 • RobotNext
 • Kỹ sư
 • Quận 2, TP HCM
RobotNext tự hào là một trong những công ty hàng đầu về tự động hóa và robot tại Việt Nam

Kỹ sư thiết kế điện – tự động hóa

 • RobotNext
 • Kỹ sư
 • Quận 2, TP HCM
RobotNext tự hào là một trong những công ty hàng đầu về tự động hóa và robot tại Việt Nam

Ứng tuyển ngay!!!

Hãy cùng nhau đồng hành và phát triển

ĐĂNG KÝ NGAY!