HomeHomeHome

IRB 1400

Mô tả

Robot ABB IRB 1400 có kết cấu nhỏ gọn, cấu trúc chắn chắn, hiệu suất cao. Khoảng cách thời gian giữa các bảo trì định kỳ dài, tuổi thọ dài. Nổi bật với tầm với dài.

Các ứng dụng:

ĐĂNG KÝ NGAY!