ROBOTNEXTROBOTNEXTROBOTNEXT

Cáp, dây & đầu nối

Cáp, dây & đầu nối

RobotNext cung cấp các dạng cáp, dây và đầu nối phục vụ cho hệ thống, dây chuyền sản xuất tự động hóa

Chúng tôi cung cấp các thiết bị hỗ trợ đặc biệt cho các ứng dụng với cánh tay robot. Cùng với nền tảng kỹ thuật và kinh nghiệm cao trong lĩnh vực tự động hóa với robot đảm bảo cung cấp các giá trị sâu rộng và khác biệt cho khách hàng.

RobotNext cung cấp các loại băng tải tiêu chuẩn và theo nhu cầu khách hàng tùy vào sản phẩm và hệ thống.

Liên hệ nhanh

  • Số 32, Đường 18, P. An Phú, Quận 2, TP. HCM
  • +84 9388 93 197
  • info@robotnext.vn

Dress pack

RobotNext cung cấp các gói giải pháp dây và dẫn dây các model robot khác nhau. Đặc biệt hệ thống robot gắp bao, robot gắp thùng

Cable chain

RobotNext cung cấp các loại xích tải cho các hệ thống robot tự động khác nhau. Đặc biệt hệ thống robot di chuyển trên các hệ thống ray trượt

Wiring

RobotNext cung cấp các loại dây dẫn phù hợp cho các hệ thống robot chuyển động khác nhau. Đặc biệt hệ thống robot đóng gói thực phẩm, gắp bao, gắp thùng

Connectors

RobotNext cung cấp các loại đầu nối tiêu chuẩn cho các hệ thống robot tự động khác nhau. Đặc biệt trong các hệ thống tự động với tiêu chuẩn cao

ĐĂNG KÝ NGAY!