ROBOTNEXTROBOTNEXTROBOTNEXT

Thiết bị điện, điều khiển

Thiết bị điện, điểu khiển

RobotNext cung cấp các thiết bị điện, điều khiển cho hệ thống tự động, hệ thống robot

Chúng tôi cung cấp các thiết bị hỗ trợ đặc biệt cho các ứng dụng với cánh tay robot. Cùng với nền tảng kỹ thuật và kinh nghiệm cao trong lĩnh vực tự động hóa với robot đảm bảo cung cấp các giá trị sâu rộng và khác biệt cho khách hàng.

RobotNext cung cấp các thiết bị điện, điều khiển các loại của các hãng hàng đầu thế giới cho hệ thống tự động.

Liên hệ nhanh

  • Số 32, Đường 18, P. An Phú, Quận 2, TP. HCM
  • +84 9388 93 197
  • info@robotnext.vn

Thiết bị điều khiển PLC

RobotNext cung cấp dịch vụ và sản phẩm các thiết bị PLC điều khiển hệ thống

Thiết bị điều khiển HMI

RobotNext cung cấp dịch vụ và sản phẩm các thiết bị HMI điều khiển hệ thống

Biến tần,
Motor

RobotNext cung cấp dịch vụ và sản phẩm các dòng biến tần, motor cao cấp

Các thiết bị cảm biến khác

RobotNext cung cấp dịch vụ và sản phẩm các dòng cảm biến khác nhau cho hệ thống tự động

ĐĂNG KÝ NGAY!