HomeHomeHome

Bài báo công nghệ

robot tay kẹp

Giải thích về robot tay kẹp

GIẢI THÍCH VỀ ROBOT TAY KẸP Bạn đang suy nghĩ giống như một nhà chế tạo robot nếu bạn tưởng tượng một robot công nghiệp cơ bản có một cánh tay, một “khuỷu tay”, một “cổ tay” và một “bàn tay” để thao tác với các đồ vật. Khuỷu tay…
Xem thêm
Robot làm với máy

Robot làm với máy có thể làm những gì?

ROBOT LÀM VỚI MÁY CÓ THỂ LÀM NHỮNG GÌ? Bởi vì các hoạt động làm với máy móc có thể đơn điệu, nguy hiểm và lặp đi lặp lại đối với con người nên chúng là những ứng cử viên xuất sắc cho tự động hóa. Tuy nhiên, robot làm…
Xem thêm

ĐĂNG KÝ NGAY!