HomeHomeHome

Quyền riêng tư của khách truy cập website của chúng tôi rất quan trọng đối với chúng tôi và chúng tôi cam kết bảo vệ nó. Chính sách này giải thích những gì chúng tôi sẽ làm với thông tin cá nhân của bạn. Chính sách này có hiệu lực từ ngày 20/05/2021.

Thu thập thông tin cá nhân

Các loại thông tin cá nhân sau đây có thể được chúng tôi thu thập, lưu trữ và sử dụng:

 • Thông tin công việc: tên và chức danh công ty.
 • Thông tin liên lạc: tên, địa chỉ mail, số điện thoại.
 • Thông tin nhân khẩu học: quốc gia, vùng/miền mà bạn đang sinh sống, công tác.

Trước khi bạn tiết lộ cho chúng tôi thông tin cá nhân của người khác, bạn phải có được sự đồng ý của người đó đối với cả việc tiết lộ lẫn xử lý thông tin cá nhân đó theo chính sách này.

Sử dụng thông tin cá nhân

Thông tin cá nhân được gửi cho chúng tôi thông qua website của chúng tôi sẽ được sử dụng cho các mục đích được xác định trong chính sách. Chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho những việc sau đây:

 • Quản trị website và công việc của chúng tôi.
 • Liên hệ với bạn qua các thông tin liên lạc bạn đã cung cấp (khi cần thiết).
 • Sử dụng thông tin để tùy chỉnh trang web thích hợp hơn theo nhu cầu của bạn.
 • Để thu thập và xuất bản thông tin tổng hợp về các kiểu sử dụng trang web.
 • Giữ cho website của chúng tôi bảo mật và ngăn chặn gian lận.

Quản lý thông tin cá nhân

 • Chúng tôi sẽ không cung cấp thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào nếu không có sự đồng ý rõ ràng của bạn; trừ khi chúng tôi buộc phải làm vậy khi có liên quan đến bất kỳ thủ tục pháp lý nào đang hoặc có thể diễn ra trong tương lai.
 • Chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp phòng ngừa hợp lý về mặt kỹ thuật và tổ chức để ngăn chặn thất thoát, lạm dụng hoặc thay đổi thông tin cá nhân của bạn.
 • Chúng tôi sẽ lưu trữ tất cả thông tin cá nhân mà bạn cung cấp trên các máy chủ (được bảo vệ bằng mật khẩu và tường lửa) bảo mật của chúng tôi.

Cập nhật thông tin

Để đảm bảo về độ chính xác thông tin chúng tôi đang lưu trữ, vui lòng cho chúng tôi biết nếu thông tin cá nhân mà chúng tôi lưu trữ về bạn cần được sửa chữa hoặc cập nhật.

Sửa đổi

Chúng tôi có thể cập nhật chính sách này bất cứ lúc nào bằng việc công bố một phiên bản mới trên website của mình. Thỉnh thoảng bạn nên kiểm tra trang này để đảm bảo bạn hiểu hết mọi thay đổi đối với chính sách này. Chúng tôi có thể thông báo cho bạn về những thay đổi trong chính sách này bằng email hoặc thông qua hệ thống nhắn tin riêng trên website của chúng tôi.

ĐĂNG KÝ NGAY!