ROBOTNEXTROBOTNEXTROBOTNEXT

Băng tải

Băng tải

RobotNext cung cấp các dạng băng tải phục vụ cho hệ thống, dây chuyền sản xuất tự động hóa

Chúng tôi cung cấp các thiết bị hỗ trợ đặc biệt cho các ứng dụng với cánh tay robot. Cùng với nền tảng kỹ thuật và kinh nghiệm cao trong lĩnh vực tự động hóa với robot đảm bảo cung cấp các giá trị sâu rộng và khác biệt cho khách hàng.

RobotNext cung cấp các loại băng tải tiêu chuẩn và theo nhu cầu khách hàng tùy vào sản phẩm và hệ thống.

Liên hệ nhanh

  • Số 14 Đường 27, Khu Đô Thị Vạn Phúc, Thủ Đức, TP. HCM
  • +84 90 99 148 37
  • robotnext.vn@gmail.com

Băng tải con lăn

RobotNext cung cấp các loại băng tải con lăn cho các hệ thống robot tự động khác nhau. Đặc biệt hệ thống robot gắp bao, robot gắp thùng

Băng tải belt

RobotNext cung cấp các loại băng tải con lăn cho các hệ thống robot tự động khác nhau. Đặc biệt hệ thống robot đóng gói thực phẩm

Bàn tải xích

RobotNext cung cấp các loại băng tải con lăn cho các hệ thống robot tự động khác nhau

ĐĂNG KÝ NGAY!