HomeHomeHome

MORESCO NEOVAC MR-250A

Dầu Bơm Chân Không MORESCO NEOVAC MR-250A

Sản phẩm: Mới Giá: Liên hệ

Nhà sản xuất: MORESCO

Mã sản phẩml: NEOVAC MR-250A

Phân loại: Dầu

Dầu gốc: NA

Chỉ số độ nhớt: NA

Độ nhớt (40°C ▪mm²/s): 105

Màu sắc: L0.5

Khối lượng riêng (15°C): 0.88 (g/cm³)

Điểm rơi (°C): NA

Điểm chớp cháy (°C): 270

Điểm rót (°C): -10

Độ ăn mòn tấm đồng: NA

Mô tả

ROBOTNEXT cung cấp Dầu Bơm Chân Không MORESCO NEOVAC MR-250A đã qua kiểm định và kiểm thử.
Chúng tôi chuyên cung cấp các sản phẩm và dịch vụ trong tự động hóa công nghiệp.

Các dịch vụ tham khảo:

ĐĂNG KÝ NGAY!