ROBOTNEXTROBOTNEXTROBOTNEXT

VIGO RE0

Dầu mỡ Robot FANUC VIGO RE0 (A98L-0040-0174)

Sản phẩm: Mới Giá: Liên hệ

Nhà sản xuất: VIGO

Mã sản phẩml: RE0 (A98L-0040-0174)

Phân loại: Mỡ

Dầu gốc: Synthetic hydrocarbon oil/ Refined mineral oil

Chỉ số độ nhớt: NA

Độ nhớt (40°C ▪mm²/s): NA

Màu sắc: Nâu vàng

Khối lượng riêng (15°C): NA

Điểm rơi (°C): 0.90 (g/cm³)

Điểm chớp cháy (°C): 190

Điểm rót (°C): 195

Độ ăn mòn tấm đồng: NA

Mô tả

ROBOTNEXT cung cấp Dầu mỡ Robot FANUC VIGO RE0 (A98L-0040-0174) đã qua kiểm định và kiểm thử.
Chúng tôi chuyên cung cấp các sản phẩm và dịch vụ trong tự động hóa công nghiệp.

Các dịch vụ tham khảo:

ĐĂNG KÝ NGAY!