ROBOTNEXTROBOTNEXTROBOTNEXT

A20B-3900-0228

Thẻ nhớ Robot FANUC A20B-3900-0228

Sản phẩm: Mới Giá: Liên hệ

Nhà sản xuất: FANUC

Mô tả: 64 MEG FROM/3 MEG SRAM MODULE

Mô tả

ROBOTNEXT cung cấp Thẻ nhớ Robot FANUC A20B-3900-0228 đã qua kiểm định và kiểm thử.
Chúng tôi chuyên cung cấp các sản phẩm và dịch vụ trong tự động hóa công nghiệp.

Các dịch vụ tham khảo:

ĐĂNG KÝ NGAY!