ROBOTNEXTROBOTNEXTROBOTNEXT

MORESCO NEOVAC MR-100

Dầu Bơm Chân Không MORESCO NEOVAC MR-100

Sản phẩm: Mới Giá: Liên hệ

Nhà sản xuất: MORESCO

Mã sản phẩml: NEOVAC MR-100

Phân loại: Dầu

Dầu gốc: NA

Chỉ số độ nhớt: NA

Độ nhớt (40°C ▪mm²/s): 44

Màu sắc: L0.5

Khối lượng riêng (15°C): 0.87 (g/cm³)

Điểm rơi (°C): NA

Điểm chớp cháy (°C): 230

Điểm rót (°C): NA

Độ ăn mòn tấm đồng: -10

Mô tả

ROBOTNEXT cung cấp Dầu Bơm Chân Không MORESCO NEOVAC MR-100 đã qua kiểm định và kiểm thử.
Chúng tôi chuyên cung cấp các sản phẩm và dịch vụ trong tự động hóa công nghiệp.

Các dịch vụ tham khảo:

ĐĂNG KÝ NGAY!