ROBOTNEXTROBOTNEXTROBOTNEXT

Tuyển dụng

Lập trình viên PLC

Lập trình viên PLC RobotNext tự hào là một trong những công ty hàng đầu về tự động hóa và robot tại Việt Nam Trở thành một phần của RobotNext, bạn sẽ có cơ hội được làm việc trong một môi trường năng động, cởi mở nhưng không kém phần…
Xem thêm

Kỹ sư phần mềm

Kỹ sư phần mềm RobotNext tự hào là một trong những công ty hàng đầu về tự động hóa và robot tại Việt Nam Trở thành một phần của RobotNext, bạn sẽ có cơ hội được làm việc trong một môi trường năng động, cởi mở nhưng không kém phần…
Xem thêm

Kỹ sư thiết kế điện – tự động hóa

Kỹ sư thiết kế điện – tự động hóa RobotNext tự hào là một trong những công ty hàng đầu về tự động hóa và robot tại Việt Nam Trở thành một phần của RobotNext, bạn sẽ có cơ hội được làm việc trong một môi trường năng động, cởi…
Xem thêm

Kỹ sư cơ khí

Tuyển dụng kỹ sư cơ khí RobotNext tự hào là một trong những công ty hàng đầu về tự động hóa và robot tại Việt Nam Trở thành một phần của RobotNext, bạn sẽ có cơ hội được làm việc trong một môi trường năng động, cởi mở nhưng không…
Xem thêm

Tuyển dụng kỹ sư Robot

Tuyển dụng kỹ sư Robot RobotNext tự hào là một trong những công ty hàng đầu về tự động hóa và robot tại Việt Nam Trở thành một phần của RobotNext, bạn sẽ có cơ hội được làm việc trong một môi trường năng động, cởi mở nhưng không kém…
Xem thêm

ĐĂNG KÝ NGAY!