HomeHomeHome

Dự Án Robot Làm Việc Với Máy Ép Nhựa

Dự Án Robot Làm Việc Với Máy Ép Nhựa
IMG 0362
Dự Án Robot Làm Việc Với Máy Ép Nhựa 3

Dự Án Robot Làm Việc Với Máy Ép Nhựa

  • Thông tin robot: 10 ABB Robot – IRB 1200 & 03 ABB Robot – IRB 1600
  • Ứng dụng: Làm việc với máy
  • Sản phẩm: Các sản phẩm nhựa
  • Năm thực hiện: 2020 – 2021
  • Được thực hiện bởi: RobotNext Team

 

Video tham khảo:

ĐĂNG KÝ NGAY!