ROBOTNEXTROBOTNEXTROBOTNEXT

Dự Án Hệ Thống Chuyển Phôi Cho Line Máy Dập Liên Hoàn Bằng Robot

He thong chuyen phoi cho line may dap lien hoan bang robot min

He thong chuyen phoi cho line may dap lien hoan bang robot minDự Án Hệ Thống Chuyển Phôi Cho Line Máy Dập Liên Hoàn Bằng Robot 

  • Thông tin robot: IRB6660 – ABB
  • Ứng dụng: Gắp và thả các thép tấm vào máy dập
  • Sản phẩm: thép tấm dày 3-5mm
  • Năm thực hiện: 2022
  • Được thực hiển bởi: ROBOTNEXT

Leave A Comment

ĐĂNG KÝ NGAY!