ROBOTNEXTROBOTNEXTROBOTNEXT

Dự Án Robot xếp thùng giấy chất Pallet

robot xep thung giay chat pallet 2

robot xep thung giay chat pallet 2Dự án Robot xếp thùng giấy chất Pallet

  • Thông tin robot: IRB7600 – ABB
  • Ứng dụng: Robot xếp thùng giấy chất Pallet
  • Sản phẩm: Thùng giấy đóng gói chai dầu ăn
  • Năm thực hiện: 2020
  • Được thực hiển bởi: ROBOTNEXT Team

Leave A Comment

ĐĂNG KÝ NGAY!